รู้ไว้ใช่ว่า? กฎหมายไทยในการใช้ GPS Tracking

0
1541

 กรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดออกกฎหมายให้รถสาธารณะและรถบรรทุกต้องติดตั้งระบบ GPS พร้อมด้วยเครื่องรูดบัตรแสดงตนก่อน ถึงจะสามารถจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนได้ โดยได้มีผลบังคับใช้แล้วมาตั้งแต่เดือน .. 2559 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”  ซึ่งรถที่จะต้องถูกติดตั้งตามกฎหมายนั้นได้แก่

  1.รถโดยสารสาธารณะ (ยกเว้นรถสองแถว) จะต้องติดตั้งภายในปี 2560

  2.รถตู้ร่วม บขส. จะต้องติดตั้ง GPS ภายใน 31 มีนาคม 2560

  3.รถลากจูง จะต้องติดตั้ง GPS ภายในปี 2560

  4.รถบรรทุกสาธารณะ จะต้องติดตั้งภายในปี 2561

  5.รถบรรทุกทุกส่วนบุคคล จะต้องติดตั้งภายในปี 2562

  โดยทางกรมขนส่งจะมีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายจากระบบ GPS ดังต่อไปนี้

  1.การใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

2.การไม่แสดงตนหรือให้ใช้ใบอนุญาตขับรถที่ไม่ถูกต้องหรือใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ

  3.การขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

  4.การไม่ติดตั้ง/ไม่ใช้เครื่อง/ไม่ส่งข้อมูล GPS

  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสามารถติดตามพฤติกรรมการเดินรถได้แบบ Realtime ทั้งพิกัด เส้นทาง ความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน และเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถ ผู้โดยสาร สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แจ้งร้องเรียน ถึงพฤติกรรมการขับขี่แบบ Realtime ได้

  นอกจากนี้กรมขนส่งทางบกได้ดำเนินมาตรการนี้อย่างเข้มงวด มีการกำกับ ควบคุมดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีในขั้นสูงสุดไม่ว่าจะกรณีใดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ โดยมีบทลงโทษตั้งแต่สั่งปรับไปจนถึงสั่งระงับอีกด้วย