การใช้งานโปรแกรม ติดตามยานพาหนะ GPSTC Server

0
2019

การใช้งานโปรแกรม ติดตามยานพาหนะ GPSTC Server

ลิ้งค์ : gsh13.net/id32

หลังจากนั้น ใส่ Username

Password

ของท่าน หลังจากนั้น คลิก “Login”

จากรูป แสดง เมนูเบื้องต้นต่างๆ

การแสดงสถานะ

จากรูป

A = แสดงสถานะรถติดเครื่องยนต์และมีการเคลื่อนที่ ไอคอน แสดงเป็น  ลูกศรสีเขียว

B = แสดงสถานะรถติดเครื่องยนต์ ไม่มีการเคลื่อนที่ ไอคอน แสดงเป็น  ลูกศรสีเหลือง

C = แสดงสถานะรถจอด ไม่ติดเครื่องยนต์ไอคอน แสดงเป็น ลูกศรสีแดง

D = แสดงสถานะออฟไลน์ ไอคอน แสดงเป็นลูกศรสีดำ

การสร้างขอบเขต จุดสนใจ

การสร้างขอบเขต จุดสนใจ

1.คลิกสถานที่

2.เลือกรูปแบบที่จะสร้าง เช่น จุด,เส้นทาง หรือพื้นที่ ดังตัวอย่าง เป็นการสร้างพื้นที่

3.ระบุชื่อจุดสนใจ

4.คลิกจุดลงในแผนที่เพื่อสร้างขอบเขต

5.บันทึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูข้อมูลย้อนหลัง

เมื่อเลือกเมนูย้อนหลังแล้ว

1.เลือกทะเบียนรถที่ต้องการ

2.เลือกช่วงวัน หรือ

3.ระบุวัน เวลา ตามที่ต้องการ

4.เลือกแสดงข้อมูลหรือนำออกมาเป็นไฟล์

5.แผนที่แสดงเส้นทางวิ่ง ตามช่วงเวลาที่เลือก

6.รายละเอียดในแต่ละช่วงเวลา แสดงการจอด การเดินทาง ระยะเวลาแต่ละช่วง

7.กราฟแสดงระยะเวลาและความเร็ว ในการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างการแจ้งเตือน

การตั้งค่าการเหตุการณ์เพื่อแจ้งเตือน

1.เลือกเมนูตั้งค่าตามลูกศร

2.เลือกเมนู เหตุการณ์

3.ใส่ชื่อการแจ้งเตือน

4.เลือกชนิดการแจ้งเตือน

5.เลือกพาหนะที่จะตั้งค่าแจ้งเตือน

6.ระบุรายละเอียด เงื่อนไข เช่น ตั้งค่าความเร็ว ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าพาหนะ มีความเร็วเกิน ระบบจะทำการแจ้งเตือนโดยระบุการแจ้งเตือนดังนี้

คลิก Notification เสร็จแล้ว ตั้งค่าตามลำดับลูกศรแล้วบันทึก