คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPSTC

การเข้าใช้ระบบ

 1. เปิดหน้าเว็บ GPSTC Tracker
 2. ระบบจะให้ผู้ใช้กรอก Username และ Password
 3. หากต้องการให้ระบบจดจำการเข้าใช้ครั้งนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง จดจำการเข้าสู่ระบบ
 4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 5. หากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกถูกต้อง จะปรากฏหน้าสำหรับติดตามตำแหน่ง (หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)

ส่วนประกอบของแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 1. เมนูหลัก
 2. เมนูย่อยของหน้านั้นๆ
 3. พื้นที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เลือกจากข้อ 2

การออกจากระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ผู้ใช้ควรออกจากระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานต่อได้ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม ออกจากระบบ บนแถบเมนูหลัก

 2. ระบบจะพาผู้ใช้กลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการออกจากระบบ

ติดตามตำแหน่ง

เมนู ติดตามตำแหน่ง จะใช้สำหรับการติดตามตำแหน่งอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ (Realtime) โดยผู้ใช้จะเห็นการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และข้อมูลสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์อย่างย่อ

ในหน้านี้จะแสดง 3 ส่วนคือ

 1. รายการอุปกรณ์ในบัญชีของผู้ใช้
 2. ข้อมูลสถานะปัจจุบันอุปกรณ์อย่างย่อ
 3. แผนที่ 

การค้นหารถบนแผนที่

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและควบคุมการแสดงผลของแผนที่ได้ดังต่อไปนี้

 1. ใช้ปุ่ม เพื่อย่อ/ขยายแผนที่
 2. ใช้ปุ่ม พื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแผนที่ระหว่างแผนที่และภาพภูมิประเทศ
 3. ลากปุ่ม  ไปวางยังถนน เพื่อดูภาพ Google Street View

การแสดงข้อมูลและสถานะของรถ

 1. คลิกเลือกรถยนต์ที่ต้องการดูตำแหน่งจากรายการอุปกรณ์
 2. ระบบจะแสดงป้ายทะเบียนและตำแหน่งปัจจุบันของรถบนแผนที่ พร้อมทั้งเปิดหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์อย่างย่อด้านล่างโดยอัตโนมัติ

เส้นทางย้อนหลัง

การกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล

เลือกทะเบียนรถและช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลเส้นทางย้อนหลัง จากนั้นคลิกปุ่มแสดงบนแผนที่ระบบจะแสดงเส้นทางย้อนหลังในช่วงเวลาที่กำหนดบนแผนที่ทางด้านขวามือ

การแจ้งเตือน

การเลือกดูการแจ้งเตือนเฉพาะอุปกรณ์

ผู้ใข้สามารถกรอกชื่ออุปกรณ์ลงในช่องค้นหา เพื่อกรองให้แสดงการแจ้งเตือนเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ ได้

การลบการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้รับรู้หรือต้องการลบการแจ้งเตือนแล้ว สามารถคลิกปุ่มลบการแจ้งเตือนนี้เพื่อลบการแจ้งเตือนดังกล่าวได้

รายงานการเดินทาง

ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานการเดินทางได้โดยคลิกปุ่ม “รายงานการเดินทาง” จากนั้นกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบบร้องขอ (อุปกรณ์และช่วงเวลา) จากนั้นคลิกปุ่มสร้างและดาวนโหลด

การสร้างรายงานอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง โปรดรอหลังจากคลิกสร้างรายงาน

จัดการอุปกรณ์

การเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์

จากหน้าจัดการอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดูข้อมูลจากตารางด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการตั้งค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ที่เลือกทางหน้าจอด้านขวา

การสร้างเงื่อนไขการแจ้งเตือน

ผู้ใช้สามารถสร้างเงื่อนไขการแจ้งเตือน เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อมีกิจกรรมที่ตรงกับเงื่อนไขได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการสร้างเงื่อนไขการแจ้งเตือน จากรายการทางซ้าย
 2. คลิกปุ่มเพิ่มเงื่อนไขในกลุ่มตั้งค่าการแจ้งเตือน
 3. กำหนดชื่อการแจ้งเตือน และเลือกประเภทที่ต้องการ
 4. กำหนดค่าเฉพาะของแต่ละประเภทการแจ้งเตือน เช่น ความเร็วสูงสุด
 5. เลือกช่องทางการแจ้งเตือน
 6. คลิกปุ่มบันทึก

ตั้งค่าบัญชี

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีได้ด้วยตนเอง โดยคลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสใหม่ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก

การแก้ไขข้อมูลบัญชี

ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขข้อมูลบัญชี เช่น ที่อยู่อีเมล ได้ด้วยตนเอง โดยคลิกปุ่มแก่ไขข้อมูลบัญชีจากนั้นแก้ไขข้อมูลตามต้องการ และคลิกปุ่มบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูล

Facebook
Line
Email