VDO แสดงวิธีการ สร้างจุดสนใจ ในโปรแกรม ระบบติดตาม ของ gpstc

0
392

1 การ log in และ การใช้งาน โปรแกรม NUM

2. การสร้างรายงาน ในโปรแกรม NUM and advance tracking system ท่านที่มีปัญหา อยากได้รายงาน แบบต่างๆ ที่โปรแกรมอื่นทำไม่ได้ ลองมาใช้ NUM ดูครับ

3 การดูเส้นทางย้อนหลัง NUM การดูเส้นทางย้อนหลัง ที่สามารถปรับปรุงทำได้ง่าย ใช้ได้จริง และ แตกต่าง